Male Sir Thomas Hoo Click to view Sir Thomas Hoo in the family tree Click to view Sir Thomas Hoo in the family tree

He died on August 23rd, 1420.

Family Details of Thomas' family with Eleanor de Felton