Male Thomas McDermott Click to view Thomas McDermott in the family tree Click to view Thomas McDermott in the family tree

Thomas was born in 1826 in Wexford, Ireland.  Thomas is no longer alive.

Family Details of Thomas' family with Emily Van Valkenburg